Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rudna – stypendia dla studentów 2023

organizator:

Urząd Gminy Rudna

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.10.2023

Rudna – stypendia dla studentów 2023

O stypendium może ubiegać się student jednolitych studiów magisterskich oraz student studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, który:

 • jest mieszkańcem Gminy Rudna;
 • uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,50 podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglania;
  uzyskał w roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń;
 • nie ukończył 26 roku życia.

Warunki udzielania stypendiów określa Uchwała Nr XLVIII/338/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna ze zm.

Wypełniony, podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: zaświadczeniem z dziekanatu uczelni o wysokości średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, zaświadczeniem z dziekanatu uczelni o uzyskaniu przez studenta ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie gminy Rudna, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Rudna w terminie do dnia 15 października.

Informacje pochodzą ze strony: rudna.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel. 76 74 92 100
sekretariat@rudna.pl
rudna.pl