Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

Nabór wniosków o przyznanie stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach projektu Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, zaplanowany został w terminie od dnia 9 września do dnia 30 września 2013 r.

Celem głównym projektu jest optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi projektu są w szczególności:

1). zmniejszenie barier hamujących prowadzenie i finalizację pracy naukowo – badawczej doktorantów;
2). ograniczenie barier w dostępie doktorantów do wiedzy z zakresu metod komercjalizacji wiedzy;
3). zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

Informację pochodzą ze strony:
www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 445
doktoranci@mazovia.pl
www.doktoranci.mazovia.pl