Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne43
 • socjalne19
 • naukowe92
 • sportowe32
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

Nabór wniosków o przyznanie stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach projektu Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, zaplanowany został w terminie od dnia 9 września do dnia 30 września 2013 r.

Celem głównym projektu jest optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi projektu są w szczególności:

1). zmniejszenie barier hamujących prowadzenie i finalizację pracy naukowo – badawczej doktorantów;
2). ograniczenie barier w dostępie doktorantów do wiedzy z zakresu metod komercjalizacji wiedzy;
3). zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

Informację pochodzą ze strony:
www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 445
doktoranci@mazovia.pl
www.doktoranci.mazovia.pl