Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktor

Nabór wniosków o przyznanie stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach projektu Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, zaplanowany został w terminie od dnia 9 września do dnia 30 września 2013 r.

Celem głównym projektu jest optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi projektu są w szczególności:

1). zmniejszenie barier hamujących prowadzenie i finalizację pracy naukowo – badawczej doktorantów;
2). ograniczenie barier w dostępie doktorantów do wiedzy z zakresu metod komercjalizacji wiedzy;
3). zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu.

Informację pochodzą ze strony:
www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Z
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 445
doktoranci@mazovia.pl
www.doktoranci.mazovia.pl