Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Równe Szanse – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Równe Szanse – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów

Program stypendialny realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu Równe Szanse. Celem programu jest upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych.

Wnioski w raz z załącznikami:

 • Rekomendacją od nauczyciela wychowawcy z opisem sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, jego uzdolnień i zaangażowania społecznego,
 • Kopiami świadectwa szkolnego poświadczonymi za zgodność z oryginałem,
 • Dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia, dyplomy zaświadczenia, kopie art. prasowych, zdjęcia itp. (bez poświadczenia za zgodność z oryginałem)

należy składać u szkolnych koordynatorów programu do 30 września 2016 do godz.12:00
lub wysłać poczta na adres:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów.
26-025 Łagów ul. Słupska 44
z dopiskiem „Sakiewka Zbója Madeja 2016”

Liczy się data doręczenia.

Komisja nie zwraca dołączonych dokumentów i zastrzega sobie prawo do kontroli ich autentyczności. W razie stwierdzenia nieprawdy wniosek zostaje odrzucony.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w skoroszytach, bez koszulek, poszczególne strony, przedziurkowane, spięte w kolejności:

1.wniosek na ustalonym formularzu

2. załączniki w kolejności opisane jak wyżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.stowarzyszenielagow.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3
26-025 Łagów

zwoela@op.pl
www.stowarzyszenielagow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek