Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

organizator:

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i The Headmasters and Headmistresses

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2015

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii
Rok szkolny 2016/2017

Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są szkołami dobrymi, z których większość jest stowarzyszona w HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference), organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkól prywatnych w Wielkiej Brytanii. Od początku współpracy KFON i HMC, czyli od 2003, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski ponad pięćdziesięcioro stypendystów.

Warunki uczestnictwa w programie:

Osoby ubiegające się o stypendium, dnia 1 września 2016 roku, czyli w dniu rozpoczęcia stypendium, muszą być w przedziale wiekowym od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy. Powinny mieć dobre wyniki w nauce. Nie ma dolnej granicy “średniej ocen”, chodzi o ogólne wrażenie, z ocen płynące. Tak, można mieć 3 a nawet 2 w ocenach – to nie przekreśla szans na udział w programie.

Konieczna jest znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację o… wszystkim – zainteresowaniach, szkole, planach na przyszłość, rodzinie etc. Po uzyskaniu stypendium, w razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej w szkole. Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą. Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.

Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego. Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty obsługi projektu, w wysokości £1750 (do dnia 1 lipca 2016r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podróży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc).

Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu uzyskany w roku 2015 nie może przekroczyć równowartości £30.000.
Rodzice uczniów ubiegających się o stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (Parental consent form), wypełnienić deklarację dotyczącą dochodów i majątku rodziny (Parental income and assets declaration form). Po przyznaniu stypendium muszą podpisać warunki umowy ze szkołą.
Wypełnione i podpisane dokumenty (Parental consent form i Parental income and assets declaration form) należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół, do których pojadą stypendyści, zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.
Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie KFON. Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON, podczas ferii zimowych województwa mazowieckiego. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.
Zgłoszenia należy przesłać, wypełnione zgodnie z instrukcją, do 31 grudnia 2015r.
Dokumenty ze szkół, do których pojadą stypendyści, zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie KFON oraz w postaci załaczników do tej informacji. Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON, podczas ferri zimowych województwa mazowieckiego. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 100zł na konto KFON:
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej KREDYT Bank S.A. IV o/Warszawa
Filia nr 1
Ul. Krakowskie Przedmieście 45 00-071 Warszawa
47 1500 1777 1217 7004 7591 0000 z dopiskiem „STYPENDIA”.
Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia KFON – Rafała Fanti – pod adresem e-mail: rafanti@rasz.edu.pl , bądź na stronie internetowej HMC www.hmc.org.uk/projects
Informacje pochodzą ze strony www.kfon.pl/site/stypendia.html.

Kontakt

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i The Headmasters and Headmistresses
ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

rafanti@rasz.edu.pl
www.kfon.pl