Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci64
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny Program Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej z woj. warmińsko-mazurskiego

organizator:

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.08.2010

Regionalny Program Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej z woj. warmińsko-mazurskiego

Celem Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej jest wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Warmii i Mazur, którzy dzięki swojej nieustannej pracy, ogromnemu zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie sukcesy naukowe oraz chcą się nadal rozwijać i zgłębiać wiedzę.

Regionalny Program Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej skierowany jest do grupy osób pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tej grupy osób o stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy są laureatami np. konkursów, olimpiad przedmiotowych na poziomie regionalnym, krajowym, międzynarodowym
i potrafią przedstawić udokumentowany opis drogi swojego naukowego rozwoju.

Założenia Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej

1. Podstawową formą wyróżnienia szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Warmii i Mazur jest stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwane dalej „stypendium naukowym”.
2. Stypendium naukowe ma służyć rozwojowi szczególnych uzdolnień ucznia i studenta i może być przeznaczone wyłącznie na cel związany z uzdolnieniami ucznia i studenta, a w szczególności: na zakup materiałów szkoleniowych, pokrycie kosztów dojazdu do szkoły – uczelni, sfinansowanie lub dofinansowanie kursów /językowych, komputerowych/, itp.
3. Co roku przyznawane są cztery stypendia naukowe: dwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dwa dla studentów.
4. Stypendium naukowe ucznia, studenta wypłaca się jednorazowo na dany rok szkolny/akademicki w wysokości 7.000zł.
5. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium naukowego rozstrzyga Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.
6. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

1). Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – właściwy ds. edukacji,
2). dwu członków Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
3) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
4). przedstawiciel organizacji naukowej (Forum Naukowego).

7. Przewodniczącym Komisji jest Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – właściwy ds. edukacji.
8. Komisja rozpoczyna  obrady  w obecności 50% członków komisji.
9. W rozstrzygnięciu o przyznaniu stypendium naukowego określa się jego wysokość i przeznaczenie, termin.i warunki wypłaty.
10. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.
11. Wniosek należy składać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie raz w roku
w terminie do dnia 15 sierpnia.
12. Komisja rozpatruje wnioski jednorazowo każdego roku w terminie do dnia 20 września.
13. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu stypendium naukowego jest ostateczna.

Wniosek jest dostepny na stronie Urzędu.

Informacje pochodzą ze strony http://wrota.warmia.mazury.pl/

Kontakt

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Mariańska 3 , pok. 211
10-052 Olsztyn

dke@warmia.mazury.pl