Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 04.07.2014

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych współfinansowany z funduszy unijnych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów  papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2014/2015 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1078 zł lub 1246 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
 • nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2014/2015 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego ze środków unijnych

oraz jeden z szczegółowych warunków wymienonych w regulaminie.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 498 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wyniesie 4 000 zł(400 zł/ miesięcznie).

Termin:
Wniosek, stanowiący wydruk Wniosku zarejestrowanego na portalu informatycznym wraz z kompletem dokumentów, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014,w terminie do dnia 4 lipca 2014r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Wydział ds. Programów Stypendialnych
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
www.mazovia.pl

Informacje przesłane przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 449

www.mazovia.pl