Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 04.07.2014

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych współfinansowany z funduszy unijnych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów  papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2014/2015 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1078 zł lub 1246 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
 • nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2014/2015 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego ze środków unijnych

oraz jeden z szczegółowych warunków wymienonych w regulaminie.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 498 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wyniesie 4 000 zł(400 zł/ miesięcznie).

Termin:
Wniosek, stanowiący wydruk Wniosku zarejestrowanego na portalu informatycznym wraz z kompletem dokumentów, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014,w terminie do dnia 4 lipca 2014r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Wydział ds. Programów Stypendialnych
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
www.mazovia.pl

Informacje przesłane przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 449

www.mazovia.pl