Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 04.07.2014

Regionalny program stypendialny dla uczniów organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych współfinansowany z funduszy unijnych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z realizacją Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów  papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2013/2014 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
 • w roku szkolnym 2014/2015 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1078 zł lub 1246 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
 • nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2014/2015 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego ze środków unijnych

oraz jeden z szczegółowych warunków wymienonych w regulaminie.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 498 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wyniesie 4 000 zł(400 zł/ miesięcznie).

Termin:
Wniosek, stanowiący wydruk Wniosku zarejestrowanego na portalu informatycznym wraz z kompletem dokumentów, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014,w terminie do dnia 4 lipca 2014r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Wydział ds. Programów Stypendialnych
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
www.mazovia.pl

Informacje przesłane przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 449

www.mazovia.pl