Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

organizator:

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 25.09.2010

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 2 (RFSD2) realizowany jest w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RFSD 2 stanowi jeden z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy służące rozwojowi województwa śląskiego poprzez bezpośrednie wsparcie procesu przygotowania rozpraw doktorskich dotyczących obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Projekt jest kontynuacją Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, finansowanego w lalach 2006-2008 ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 6.2.

Przyznawane przez RFSD2 stypendia naukowe przeznaczone będą dla absolwentów szkół wyższych kontynuujących w Województwie Śląskim naukę na studiach doktoranckich. Preferowani będą kandydaci z najbardziej innowacyjnych ośrodków naukowych – ze Śląskich Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii, a także z placówek PAN i szkół wyższych, wykonujący prace z zakresu nauk biomedycznych, biotechnologii, technologii dla ochrony zdrowia i środowiska oraz nanotechnologii i nanomateriałów.

Uprawnieni do otrzymywania stypendiów naukowych są słuchacze dziennych i zaocznych studiów doktoranckich, którzy nie otrzymują finansowania z innych źródeł. Uprawnione są również osoby przygotowujące rozprawy doktorskie niebędące słuchaczami studiów doktoranckich, jeśli mają otwarty przewód doktorski i nie otrzymują stypendiów z innych źródeł.

Funkcjonowanie RFSD2 opiera się na internetowym rejestrze wniosków składanych przez doktorantów. Przesłanie wniosku do RFSD2 następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać z tej witryny: http://www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/wniosek

W fazie składania wniosków wszelkie zapytania prosimy wysyłać na adres: rfsd2@cmpw-pan.edu.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/

Kontakt

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN
.
.

rfsd2@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/