Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci69
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe18
 • artystyczne33
 • naukowe72
 • inne14
 • socjalne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

organizator:

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 25.09.2010

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 2 (RFSD2) realizowany jest w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RFSD 2 stanowi jeden z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy służące rozwojowi województwa śląskiego poprzez bezpośrednie wsparcie procesu przygotowania rozpraw doktorskich dotyczących obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Projekt jest kontynuacją Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, finansowanego w lalach 2006-2008 ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 6.2.

Przyznawane przez RFSD2 stypendia naukowe przeznaczone będą dla absolwentów szkół wyższych kontynuujących w Województwie Śląskim naukę na studiach doktoranckich. Preferowani będą kandydaci z najbardziej innowacyjnych ośrodków naukowych – ze Śląskich Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii, a także z placówek PAN i szkół wyższych, wykonujący prace z zakresu nauk biomedycznych, biotechnologii, technologii dla ochrony zdrowia i środowiska oraz nanotechnologii i nanomateriałów.

Uprawnieni do otrzymywania stypendiów naukowych są słuchacze dziennych i zaocznych studiów doktoranckich, którzy nie otrzymują finansowania z innych źródeł. Uprawnione są również osoby przygotowujące rozprawy doktorskie niebędące słuchaczami studiów doktoranckich, jeśli mają otwarty przewód doktorski i nie otrzymują stypendiów z innych źródeł.

Funkcjonowanie RFSD2 opiera się na internetowym rejestrze wniosków składanych przez doktorantów. Przesłanie wniosku do RFSD2 następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać z tej witryny: http://www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/wniosek

W fazie składania wniosków wszelkie zapytania prosimy wysyłać na adres: rfsd2@cmpw-pan.edu.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/

Kontakt

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN
.
.

rfsd2@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/