Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

organizator:

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 25.09.2010

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich

Regionalny Fundusz Stypendiów Doktoranckich 2 (RFSD2) realizowany jest w ramach Działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RFSD 2 stanowi jeden z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy służące rozwojowi województwa śląskiego poprzez bezpośrednie wsparcie procesu przygotowania rozpraw doktorskich dotyczących obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Projekt jest kontynuacją Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, finansowanego w lalach 2006-2008 ze środków UE w ramach ZPORR, Działanie 6.2.

Przyznawane przez RFSD2 stypendia naukowe przeznaczone będą dla absolwentów szkół wyższych kontynuujących w Województwie Śląskim naukę na studiach doktoranckich. Preferowani będą kandydaci z najbardziej innowacyjnych ośrodków naukowych – ze Śląskich Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii, a także z placówek PAN i szkół wyższych, wykonujący prace z zakresu nauk biomedycznych, biotechnologii, technologii dla ochrony zdrowia i środowiska oraz nanotechnologii i nanomateriałów.

Uprawnieni do otrzymywania stypendiów naukowych są słuchacze dziennych i zaocznych studiów doktoranckich, którzy nie otrzymują finansowania z innych źródeł. Uprawnione są również osoby przygotowujące rozprawy doktorskie niebędące słuchaczami studiów doktoranckich, jeśli mają otwarty przewód doktorski i nie otrzymują stypendiów z innych źródeł.

Funkcjonowanie RFSD2 opiera się na internetowym rejestrze wniosków składanych przez doktorantów. Przesłanie wniosku do RFSD2 następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać z tej witryny: http://www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/wniosek

W fazie składania wniosków wszelkie zapytania prosimy wysyłać na adres: rfsd2@cmpw-pan.edu.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/

Kontakt

Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN
.
.

rfsd2@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl/rfsd2/