Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • naukowe51
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Radomskie stypendium stażowe

organizator:

Miasto Radom

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.11.2016

Radomskie stypendium stażowe

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. Termin składania wniosków: 1-30 listopada 2016r.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

Posiadać status studenta uczelni wyższej ostatniego roku studiów pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia.
Wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym okres, na który przyznane będzie stypendium.
Znaleźć samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl w zakładce PRACA przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż.
Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie oraz miejscu zgodnym z Zarządzeniem Nr1642/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.09.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.

Przedsiębiorca (organizator stażu) wyrażający chęć przyjęcia studenta na staż powinien spełniać następujące warunki:

Przygotowywać bądź realizować nową inwestycję na terenie miasta Radomia w wyniku czego zostanie utworzone co najmniej jedno nowe miejsce pracy (zgodnie z zapisami Uchwały nr 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia).

Student, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest do:

Odbycia stażu w okresie od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie).
Utrzymania statusu studenta przez okres pobierania stypendium.
Zamieszkiwania na terenie miasta Radomia w okresie pobierania stypendium.
Podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia stażu.

Przedsiębiorca (organizator stażu), który przyjmie studenta na staż zobowiązany jest do:

Zorganizowania studentowi stażu na czas od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie).
Zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia stażu.
Utrzymania średniego stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie odbywania stażu przez studenta oraz w okresie zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę.
W przypadku niezatrudnienia studenta po zakończeniu stażu, zatrudnienia na jego miejsce innej osoby w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium przez studenta.

Maksymalna kwota stażu to 1500 zł brutto/miesiąc.

Decyzję o ilości i wysokości przyznanych stypendiów każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się możliwościami finansowymi miasta Radomia.

Informacje pochodzą ze strony: investinradom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 53 pokój 105,106
26-602 Radom
tel. 36 20 614 lub 36 20 332
coi@umradom.pl

Dokumenty

do pobrania