Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Radomskie stypendium stażowe

organizator:

Miasto Radom

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.11.2016

Radomskie stypendium stażowe

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. Termin składania wniosków: 1-30 listopada 2016r.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

Posiadać status studenta uczelni wyższej ostatniego roku studiów pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia.
Wykazać się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym okres, na który przyznane będzie stypendium.
Znaleźć samodzielnie, bądź przez stronę internetową www.investinradom.pl w zakładce PRACA przedsiębiorcę, u którego będzie odbywać staż.
Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie oraz miejscu zgodnym z Zarządzeniem Nr1642/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.09.2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.

Przedsiębiorca (organizator stażu) wyrażający chęć przyjęcia studenta na staż powinien spełniać następujące warunki:

Przygotowywać bądź realizować nową inwestycję na terenie miasta Radomia w wyniku czego zostanie utworzone co najmniej jedno nowe miejsce pracy (zgodnie z zapisami Uchwały nr 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia).

Student, któremu zostało przyznane stypendium zobowiązany jest do:

Odbycia stażu w okresie od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie).
Utrzymania statusu studenta przez okres pobierania stypendium.
Zamieszkiwania na terenie miasta Radomia w okresie pobierania stypendium.
Podjęcia zatrudnienia u przedsiębiorcy w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia stażu.

Przedsiębiorca (organizator stażu), który przyjmie studenta na staż zobowiązany jest do:

Zorganizowania studentowi stażu na czas od trzech do sześciu miesięcy (nie mniej niż 80 godz. miesięcznie).
Zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia stażu.
Utrzymania średniego stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie odbywania stażu przez studenta oraz w okresie zatrudnienia studenta w ramach umowy o pracę.
W przypadku niezatrudnienia studenta po zakończeniu stażu, zatrudnienia na jego miejsce innej osoby w wymiarze pełnego etatu na okres dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium przez studenta.

Maksymalna kwota stażu to 1500 zł brutto/miesiąc.

Decyzję o ilości i wysokości przyznanych stypendiów każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Radomia, kierując się możliwościami finansowymi miasta Radomia.

Informacje pochodzą ze strony: investinradom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 53 pokój 105,106
26-602 Radom
tel. 36 20 614 lub 36 20 332
coi@umradom.pl

Dokumenty

do pobrania