Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Radom – stypendia dla sportowców 2020

organizator:

Urząd Miejski w Radomiu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 16.08.2020

Radom – stypendia dla sportowców 2020

Trwa nabór na stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Wnioski składać mogą zarówno zawodnicy, jak i trenerzy.

Okresowe stypendium sportowe mogą otrzymać zawodnicy lub trenerzy w mających znaczenie dla Miasta Radomia niżej wymienionych dyscyplinach sportu:

 • olimpijskiej – lekkoatletyka, zapasy, boks, łucznictwo, pływanie, tenis ziemny, piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, judo, strzelectwo, pięciobój nowoczesny;
 • paraolimpijskiej – lekkoatletyka, tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, pływanie.

Stypendium mogą otrzymać:
1) w dyscyplinach olimpijskich – zawodnicy, którzy zdobyli medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich w kategoriach: junior młodszy (kadet), junior, młodzieżowiec, senior lub zawodnicy, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich;
2) w dyscyplinach paraolimpijskich – zawodnicy, którzy zdobyli medal na mistrzostwach Europy, mistrzostwach Świata, Igrzyskach Paraolimpijskich lub zawodnicy, którzy brali udział w Igrzyskach Paraolimpijskich;
3) trenerzy, którzy:

 • prowadzili szkolenie zawodników w dyscyplinach indywidualnych w każdym z kolejnych dwóch lat poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie co najmniej 3 zawodników otrzymujących stypendium sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Radomia;
 • prowadzili szkolenie drużyn, które w dyscyplinach zespołowych w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium zdobyły medal w zawodach.

Stypendium sportowe mogą otrzymać zawodnicy lub trenerzy radomskiego klubu sportowego, osiągający ww. wyniki sportowe, uczestniczący w rozgrywkach ligowych w kategorii seniorów prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne, w olimpijskich dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Miasta Radomia.

Stypendium może być przyznane na pisemny wniosek:

 • klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Miasta Radomia;
 • zawodnika niezrzeszonego w żadnym klubie sportowym, który mieszka na terenie Miasta Radomia i reprezentuje Miasto Radom.

Wnioski o stypendium składa się do Biura Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu:
1) w przypadku zawodników:
w terminie do 10-go grudnia danego roku kalendarzowego lub w terminie późniejszym, jeżeli uzyskanie medalu nastąpiło po tej dacie, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku;
2) w przypadku trenerów:

 • w terminie do 10-go grudnia – na okres od stycznia do czerwca roku następnego;
 • w terminie do 16-go sierpnia – na okres od września do grudnia danego roku.

Wszystkie niezbędne załączniki można pobrać ze strony internetowej. W przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek o stypendium i oświadczenia podpisują ich opiekunowie prawni.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: radom.pl

A w naszej wyszukiwarce znajdziecie więcej ofert stypendialnych dla sportowców.

Kontakt

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
tel. 48 362 04 19
bom@umradom.pl
www.bip.radom.pl

Dokumenty

do pobrania