Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Puławy – stypendia dla studentów 2020

organizator:

Urząd Miasta Puławy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Puławy – stypendia dla studentów 2020

Miejski Program Stypendialny skierowany jest dla studentów mieszkających i studiujących w Puławach, w ramach którego przyznawane będą stypendia dla najzdolniejszych studentów studiów stacjonarnych oraz zaocznych. Wnioski można składać do 31 października 2020 roku.

Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów przyznawanych w formie finansowej:

 • stypendium specjalne,
 • stypendium roczne.

Stypendium roczne przyznawane będzie raz do roku w miesiącu listopadzie na okres dziewięciu miesięcy tj. od miesiąca października do miesiąca czerwca roku następnego – za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Uzyskane stypendium w jednej z form nie wyklucza prawa do otrzymania drugiego stypendium. Uzyskanie stypendium w jednym roku akademickim nie wyklucza jego otrzymania w latach następnych.

Wysokość stypendium specjalnego dla poszczególnych studentów w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Puławy ustala każdorazowo Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Puławy, przy czym kwota przypadająca na jednego studenta nie może być wyższa niż 1 500 zł.

Wysokość stypendium rocznego dla jednego studenta wynosi 300 zł miesięcznie.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej studenta i nie jest stypendium socjalnym.

Stypendium specjalne może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 • w I semestrze (dla wniosków składanych w kwietniu) lub w II semestrze (dla wniosków składanych w październiku) uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
 • nie powtarza roku,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium roczne może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium roczne uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5,
 • nie powtarza roku,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Prawo składania wniosków o stypendium specjalne i roczne przysługuje indywidualnie każdemu studentowi. Wniosek powinien być sporządzony poprzez czytelne wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wypełnione wnioski w formie wydruku, opatrzonego koniecznymi podpisami składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pulawy.eu

A ciekawych innych ofert stypendialnych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
tel. 81 458 60 01
um@um.pulawy.pl
www.pulawy.eu

Dokumenty

do pobrania