Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Puławy – stypendia dla studentów 2020

organizator:

Urząd Miasta Puławy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Puławy – stypendia dla studentów 2020

Miejski Program Stypendialny skierowany jest dla studentów mieszkających i studiujących w Puławach, w ramach którego przyznawane będą stypendia dla najzdolniejszych studentów studiów stacjonarnych oraz zaocznych. Wnioski można składać do 31 października 2020 roku.

Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów przyznawanych w formie finansowej:

 • stypendium specjalne,
 • stypendium roczne.

Stypendium roczne przyznawane będzie raz do roku w miesiącu listopadzie na okres dziewięciu miesięcy tj. od miesiąca października do miesiąca czerwca roku następnego – za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Uzyskane stypendium w jednej z form nie wyklucza prawa do otrzymania drugiego stypendium. Uzyskanie stypendium w jednym roku akademickim nie wyklucza jego otrzymania w latach następnych.

Wysokość stypendium specjalnego dla poszczególnych studentów w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Puławy ustala każdorazowo Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Puławy, przy czym kwota przypadająca na jednego studenta nie może być wyższa niż 1 500 zł.

Wysokość stypendium rocznego dla jednego studenta wynosi 300 zł miesięcznie.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach. Stypendium powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej studenta i nie jest stypendium socjalnym.

Stypendium specjalne może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 • w I semestrze (dla wniosków składanych w kwietniu) lub w II semestrze (dla wniosków składanych w październiku) uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
 • nie powtarza roku,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium roczne może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium roczne uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5,
 • nie powtarza roku,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Prawo składania wniosków o stypendium specjalne i roczne przysługuje indywidualnie każdemu studentowi. Wniosek powinien być sporządzony poprzez czytelne wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.

Wypełnione wnioski w formie wydruku, opatrzonego koniecznymi podpisami składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pulawy.eu

A ciekawych innych ofert stypendialnych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
tel. 81 458 60 01
um@um.pulawy.pl
www.pulawy.eu

Dokumenty

do pobrania