Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • artystyczne18
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Przekaz ku przyszłości- IV edycja programu stypendialnego

organizator:

Fundacja Pocztowy Dar

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2014

Przekaz ku przyszłości- IV edycja programu stypendialnego

Przekaz ku przyszłości” to stypendium o charakterze motywacyjno- rozwojowym.

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne, jak w poprzednich latach, będę oceniane wg następujących kryteriów:

1). średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
2). szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności
społecznej lub kultury,
3). średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia na rok szkolny 2014/2015, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2014 r. do lipca 2015 r.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy  w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też  przygotowanie tzw. Planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub  kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium. O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać  na adres: Fundacja Pocztowy Dar ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Pocztowy Dar
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa
tel. 725 254 850 (pon.-pt. od 11 do 14)
kontakt@pocztowydar.org
www.pocztowydar.org