Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Przekaz ku przyszłości

organizator:

Fundacja "Pocztowy Dar"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2014

Przekaz ku przyszłości

Trwa rekrutacja do IV edycji programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości” Fundacji „Pocztowy Dar”. Uzyskane stypendium można przeznaczyć na cele edukacyjne i rozwój zainteresowań oraz pasji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne będę oceniane wg następujących kryteriów:

– średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
– szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej lub kultury,
– średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia motywacyjno-rozwojowe na rok szkolny 2014/2015, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2014r. do lipca 2015 r. Łączna kwota stypendium to 3500 złotych.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium.

O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji w poprzednich edycjach.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.

Szczegóółowe informacje na stronie: http://pocztowydar.org

Kontakt

Fundacja "Pocztowy Dar"
Stawki 2
00-940 Warszawa

kontakt@pocztowydar.org
http://pocztowydar.org/