Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe12
 • socjalne7
 • artystyczne16
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

„Prymus Pomorza i Kujaw” – stypendia dla uczniów 2019

organizator:

Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

„Prymus Pomorza i Kujaw” – stypendia dla uczniów 2019

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zrealizowane będzie 7 naborów stypendystów.

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego 3821 uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w regionie kujawsko-pomorskim w okresie od września 2016 r. do września 2023 r.

Zakładane rezultaty i produkty (efekty) projektu:
– liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali indywidualny plan rozwoju edukacyjnego – 3821
– liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty, którzy otrzymali stypendium – 3821.

Wartość projektu: 19.999.350,00 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 16.999.447,50 zł

Kwota stypendium
– w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 wynosiła 3000 zł (300 zł x 10 miesięcy roku szkolnego)
– począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2022/2023 kwota będzie uzależniona od typu szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz od zajętego miejsca w rankingu stypendystów i wyniesie od 2000 zł do 5000 zł (200 – 500 zł miesięcznie x 10 miesięcy roku szkolnego)

Wnioski należy składać w wersji papierowej (wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o wymagane podpisy) w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
Wnioski można składać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły.

Wnioski składane osobiście należy dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Drogą pocztową wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Kultury i Edukacji,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymus Pomorza i Kujaw” .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść regulaminu dostępna jest w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

Sięgnijcie do naszej bazy stypendiów! Jeżeli chcecie być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, zobaczcie też kalendarium stypendialne.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

edukacja@kujawsko-pomorskie.pl
edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania