Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Projekt ,,Wakacyjny Staż 2015"

organizator:

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Polityki Gospodarczej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.05.2015

Projekt ,,Wakacyjny Staż 2015"

Projekt „Wakacyjny Staż 2015” wchodzi w drugi etap. W tym roku liczba oferowanych miejsc stażowych jest najwyższa w historii projektu: 86 fundatorów praktyk przygotowało w swoich firmach 390 miejsc stażowych!
13 kwietnia 2015r. rusza rejestracja zgłoszeń Uczestników Projektu.
Uczestnikami Projektu mogą być studenci lub absolwenci dziennych, zaocznych, wieczorowych studiów licencjackich, magisterskich, magistersko – inżynierskich w Polsce lub za granicą. Absolwent to osoba, która ukończyła studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie Wakacyjny Staż 2015.
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego zgłoszenia najpóźniej do dnia 12 maja 2015r. do godz. 23:59. Zgłoszenie można wypełnić tylko raz, bez możliwości późniejszej modyfikacji danych w niej zawartych. Kompletne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego z załączonym listem motywacyjnym oraz CV kandydata w wersji elektronicznej w formacie *.doc, *.pdf lub *.odt wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego  zamieszczonego na stronie!
W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik Projektu może wskazać maksymalnie pięciu preferowanych Fundatorów Staży, u których chciałby odbyć staż. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania na staż do innego Fundatora Stażu niż preferowany przez kandydata. Rejestracja zgłoszenia zostaje potwierdzona za pomocą wiadomości e-mail zawierającej numer zgłoszenia, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
Spośród Uczestników, którzy nadeślą swoje zgłoszenia Organizator dokona wstępnego wyboru kandydatów na staż z uwzględnieniem zapotrzebowania Fundatorów Stażu oraz preferencji.
Informacje pochodzą ze strony: http://wakacyjnystaz.gdansk.gda.pl/

Kontakt

Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
tel: 58 323 69 34
wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl