Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Projekt Pracujący Absolwent

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Projekt Pracujący Absolwent

Warunki aplikacji

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak również zwiększenie ich aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.

Projekt adresowany jest do 90 osób z województwa lubelskiego w wieku do 25 roku życia:

 • pozostających bez zatrudnienia
 • nieuczących się w trybie dziennym
 • posiadających przynajmniej wykształcenie średnie
 • w tym 45 osób zamieszkałych na terenach wiejskich

Planowane działania w ramach projektu:

 • Warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych (24h)
 • Wsparcie doradcze – indywidualne (2 spotkania z doradcą zawodowym)
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy (24h)
 • Warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości (8h)
 • Szkolenia zawodowe (120h, stypendium szkoleniowe):

– dministracyjno – biurowe
– księgowe
– marketingowe
– grafika komputerowa i tworzenie stron www
– zarządzanie projektami europejskimi

 • 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców (stypendium stażowe)

Termin realizacji projektu to kwiecień 2009 – marzec 2010

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Informacje pochodzą ze strony www.irp-fundacja.pl/absolwent/index.php

 

Kontakt

.
.
.