Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Projekt Pracujący Absolwent

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Projekt Pracujący Absolwent

Warunki aplikacji

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, jak również zwiększenie ich aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia.

Projekt adresowany jest do 90 osób z województwa lubelskiego w wieku do 25 roku życia:

 • pozostających bez zatrudnienia
 • nieuczących się w trybie dziennym
 • posiadających przynajmniej wykształcenie średnie
 • w tym 45 osób zamieszkałych na terenach wiejskich

Planowane działania w ramach projektu:

 • Warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych (24h)
 • Wsparcie doradcze – indywidualne (2 spotkania z doradcą zawodowym)
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy (24h)
 • Warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości (8h)
 • Szkolenia zawodowe (120h, stypendium szkoleniowe):

– dministracyjno – biurowe
– księgowe
– marketingowe
– grafika komputerowa i tworzenie stron www
– zarządzanie projektami europejskimi

 • 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców (stypendium stażowe)

Termin realizacji projektu to kwiecień 2009 – marzec 2010

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Informacje pochodzą ze strony www.irp-fundacja.pl/absolwent/index.php

 

Kontakt

.
.
.