Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Programy stypendialne dla uczniów z Sochaczewa

organizator:

Gmina Sochaczew

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.09.2016

Programy stypendialne dla uczniów z Sochaczewa

Gmina Sochaczew prowadzi program wspierania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez gminę. Celem programu jest wspieranie rozwoju najlepszych uczniów oraz zachęcenie młodzieży do udziału w konkursach i olimpiadach.

Stypendia przyznawane są w dwóch dziedzinach:

 • za wybitne wyniki w nauce,
 • za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który ma wzorową ocenę z zachowania i uzyskał wyniku klasyfikacji końcoworocznej średnią ocen:

 •  wyższa niż 5,50 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej
 • wyższą niż 5,25 – w przypadku ucznia gimnazjum

Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane jest na okres 5 miesięcy

Stypendia za wybitne osiągnięcia przyznawane są:

 • laureatom konkursów lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (artystyczne lub naukowe)
 • medalistom mistrzostw Polski, Europy lub świata (sportowe)

Mogą je uzyskać wyłącznie uczniowie, którzy mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o stypendia można składać do 5 września 2016 roku w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjym w Sochaczewie.
Do wniosku należy dołączyć kserorkopie dokumentów poświadczające uzyskane osiągnięcia oraz Oświadczenie rodzica o przekazywaniu stypendium.

ADRES:
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie,
ul. 1 maja 21,
96-500 Sochaczew

Informacje pochodzą ze strony: www.sochaczew.pl

Kontakt

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie
ul. 1 maja 21
96-500 Sochaczew
tel. (46) 862 19 53
mze@mze.edu.pl
www.mze.sochaczew.pl

Dokumenty

do pobrania