Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Kultura Odporna w Krakowie

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Program Kultura Odporna w Krakowie

W związku z sytuacją związaną z rozszerzaniem się pandemii COVID-19 i koniecznością zwalczania jej skutków, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował pakiet działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna”.

W ramach ww. programu uruchomiony zostaje nabór wniosków o stypendium na działania twórcze i artystyczne. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. Wniosek powinien zawierać informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ram czasowych oraz opis dorobku twórczego Wnioskodawcy, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe. Do wniosku załącza się oświadczenie dla celów podatkowych. Wnioski niezawierające tych informacji mogą nie być rozpatrywane. Brak załącznika wyklucza możliwość wypłaty stypendium. Do wniosku można dołączyć rekomendację związku twórczego.

Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa uchwała Nr XXXIX/997/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2020 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, w terminie określonym w § 4 ust. 2, do Kancelarii Magistratu, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, kod pocztowy 31-004. W sytuacji zagrożenia epidemicznego lub epidemii dopuszcza się przesłanie jedynie skanu podpisanego wniosku oraz skanów podpisanych załączników z adresu e-mail wskazanego we wniosku na adres e-mail wydziału właściwego ds. kultury.

Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać wyłącznie na adres kd.umk@um.krakow.pl (w tytule stypendia „Kultura Odporna”).

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami składa się w terminach:

 • do 31 maja 2020 r.
 • do 31 sierpnia 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.krakow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

kd.umk@um.krakow.pl
www.bip.krakow.pl