Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce 2021/2022

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce 2021/2022

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w Programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2021/2022. Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju.

Dla kogo?

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Gmina oferuje trzy programy stypendialne:

 1. stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
 2. stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty,
  I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
 3. stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie
  I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.
Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
 • uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

Termin aplikacji mija 31 sierpnia 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony ugk.pl

Inne stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów studentów można znaleźć w naszej bazie!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 130
info@ugk.pl
ugk.pl