Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci59
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne12
 • naukowe83
 • sportowe32
 • inne6
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa9
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce 2021/2022

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce 2021/2022

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w Programie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2021/2022. Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju.

Dla kogo?

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Gmina oferuje trzy programy stypendialne:

 1. stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
 2. stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty,
  I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
 3. stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie
  I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.
Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
 • uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

Termin aplikacji mija 31 sierpnia 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony ugk.pl

Inne stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów studentów można znaleźć w naszej bazie!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
aleja Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 130
info@ugk.pl
ugk.pl