Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • artystyczne23
 • naukowe21
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego w 2011 r

organizator:

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego w 2011 r

W dniu 16 sierpnia 2011 roku rusza drugi nabór wniosków w programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego. Program jest kierowany do uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego bez względu na miejsce nauki.

Celem programu jest pomoc finansowa dla uczniów i studentów, którzy:
1). zakwalifikowali się do finałów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych,
2). uczestniczą w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych, na których otrzymują wyróżnienia lub nagrody regulaminowe,
3). posiadają II klasę sportową lub uzyskują awans do finałów Mistrzostw Polski.

Organizatorzy proszą o szczegółowe opisanie we wniosku osiągnięć ucznia /studenta wraz z podaniem szczebla zawodów / konkursów oraz uzyskanych wyników, nagród i wyróżnień o których mowa w art. 2 Uchwały Nr XXVIII/201/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego.

Pomoc finansową uczeń lub student może otrzymać na sfinansowanie zakupów rzeczowych lub usług bezpośrednio związanych z wykazanymi osiągnięciami. Program zakłada maksymalną roczną pomoc finansową  dla ucznia lub studenta w wysokości  1000,00 zł. Środki finansowe na realizację programu pochodzą ze środków własnych Powiatu Leszczyńskiego.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVIII/201/06 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 marca 2006 roku. Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami)

Wnioski należy składać do 15 września 2011 roku w pokoju nr 12 w Starostwie Powiatowym w Lesznie.

Informacje pochodzą ze strony www2.powiat-leszczynski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno


www2.powiat-leszczynski.pl