Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.11.2016

Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego

15 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego oraz spełniająca łącznie następujące kryteria:

1) jest:

 • uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej,
 • studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

 • w szkole podstawowej co najmniej 5,00,
 • w gimnazjum co najmniej 4,75,
 • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,50,

albo

uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub humanistycznych lub zawodowo-technicznych (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych):

 • w gimnazjum co najmniej 5,00,
 • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00.

3) uzyskała szczególne osiągnięcia edukacyjne:

 • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym albo,
 • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim albo,
 • jest laureatem innych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, olimpiad lub turniejów.

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny. Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2016 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.

Informacje pochodzą ze strony: wrotapodlasia.pl

Kontakt

Referat Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek