Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program „Wspieramy najlepszych” – stypendia dla uczniów z woj. opolskiego

organizator:

Województwo Opolskie

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Program „Wspieramy najlepszych” – stypendia dla uczniów z woj. opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, trwający  od 12 do 30 września br.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

 • w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80; – w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615; 45-082 Opole

Do wniosku dołącza się:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
 • oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania danych dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie;
 • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: kopię orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • Zaświadczenie lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzające wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową lub egzaminu gimnazjalnego;
 • Zaświadczenie organizatora/ dyplom lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, potwierdzający zdobycie tytułu laureata w roku szkolnym 2015/2016 – zgodnie z §6 ust. 2 pkt. 1) oraz 2) Regulaminu – dotyczący konkursów/ olimpiad/ turniejów wymienionych w pkt. 24 wniosku

Do wniosku nie załącza się innych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodów. Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.
Wnioski należy złożyć do 30 września do godziny 14.00 w:

Departamencie Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, pokój 615
45-082 Opole

Informacje pochodzą ze strony: www.opolskie.pl

Kontakt

Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (+48) 77 54 16 503
dep@opolskie.pl
www.opolskie.pl

Dokumenty

do pobrania