Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Ventures dla młodych uczonych

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Program Ventures dla młodych uczonych

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
– studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia
– absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych
– doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.

Finansowaniu podlegają:
– imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
– grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza on-line na stronie www należy go wydrukować  i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz  osoby reprezentującej jednostkę, w której realizowany będzie projekt). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji pod adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, w terminie przewidzianym w dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków 15.04.2013 (nabór wniosków od 15.02.2013).

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: 22 423 14 06
aneta.michalkiewicz@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl