Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci33
 • absolwenci6
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne12
 • naukowe52
 • artystyczne25
 • sportowe19
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd30
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Ventures dla młodych uczonych

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Program Ventures dla młodych uczonych

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
– studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia
– absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych
– doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.

Finansowaniu podlegają:
– imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
– grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza on-line na stronie www należy go wydrukować  i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz  osoby reprezentującej jednostkę, w której realizowany będzie projekt). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji pod adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, w terminie przewidzianym w dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków 15.04.2013 (nabór wniosków od 15.02.2013).

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: 22 423 14 06
aneta.michalkiewicz@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl