Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Ventures dla młodych uczonych

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Program Ventures dla młodych uczonych

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
– studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia
– absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych
– doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat.

Finansowaniu podlegają:
– imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów);
– grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku. Po wypełnieniu formularza on-line na stronie www należy go wydrukować  i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kierownika projektu, opiekuna naukowego oraz  osoby reprezentującej jednostkę, w której realizowany będzie projekt). Następnie wypełniony i podpisany formularz wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji pod adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa, w terminie przewidzianym w dokumentacji konkursowej.

Termin składania wniosków 15.04.2013 (nabór wniosków od 15.02.2013).

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: 22 423 14 06
aneta.michalkiewicz@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl