Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2024

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 19.07.2024

Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2024

Miasto Poznań przygotowało V edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kultury, animatorów, edukatorek oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

IDEA

Wsparcie działań rozwojowych i artystycznych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, inspirujących oraz mobilizujących do poszerzania swoich kompetencji, talentów oraz zdobywania doświadczeń, a w konsekwencji tworzenia profesjonalnej oraz atrakcyjnej dla odbiorców oferty kulturalnej.

CEL

Wyłonienie w ramach Programu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami na realizację projektu/procesu twórczego bądź prowadzenie działalności rozwojowej, w tym m.in.: poszerzanie wiedzy i kompetencji poprzez udział w kursach mistrzowskich, wyjazdach studyjnych, rezydencjach artystycznych, konferencjach, warsztatach, szkoleniach; budowa lub uzupełnienia warsztatu narzędziowego poprzez zakup środków trwałych, np. wyposażenie lub remont pracowni, zakup programu graficznego; realizację prac o charakterze badawczo-dokumentacyjnym o innowacyjnym charakterze oraz dużym potencjale poznawczym dotyczących nierozpoznanych i ważkich społecznie zjawisk; realizację projektów artystycznych i edukacyjnych, animujących lokalne społeczności w celu wzmocnienia ich relacji i przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego oraz krytycznego uczestnictwa w kulturze.

BENEFICJENCI

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 300 000 zł.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

1) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2024 – imię i nazwisko kandydata (-tki) lub grupy twórczejw nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30;

lub

3) przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG – czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres stypendia@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2024 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2024 -imię i nazwisko kandydata (-tki) lub grupy twórczej. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

Informacje pochodzą ze strony: www.poznan.pl

Inne stypendia artystyczne można znaleźć na stronie MojeStypendium.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
ul. 3 Maja 46
61-728 Poznań
tel. 61 878 54 55
stypendia@um.poznan.pl
www.poznan.pl