Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2023

organizator:

Urząd Miasta Poznania

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2023

Program Stypendiów Twórczych Miasta Poznania 2023

Miasto Poznań przygotowało IV edycję Programu stypendialnego dla poznańskich twórców i twórczyń, pracowniczek i pracowników sektora kultury, animatorów, edukatorów oraz osób zajmujących się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

IDEA

Wsparcie działań artystycznych i rozwojowych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, inspirujących oraz mobilizujących do poszerzania swoich kompetencji, talentów oraz zdobywania doświadczeń, a w konsekwencji tworzenia profesjonalnej oraz atrakcyjnej dla odbiorców oferty kulturalnej.

CEL

Wyłonienie w ramach Programu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz wsparcie ich stypendiami, na realizację projektu/procesu twórczego/działalności rozwojowej lub badawczej, w tym m.in. poszerzanie wiedzy/kompetencji w zakresie działalności artystycznej i twórczej, realizacji projektu badawczego, zorganizowanie wydarzenia artystycznego/kulturalnego

BENEFICJENCI

OSOBY indywidualne lub działające w kolektywie twórczym związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 300 000 zł.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy:

 • złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2023 r. do g. 15.30

lub

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 60-728 Poznań) z dopiskiem: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023 w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2023 r. do g. 15.30;

lub

 •  przesłać e-mailem skan wniosku podpisany w odpowiednich polach przez wnioskodawcę. Aby skutecznie doręczyć drogą e-mailową wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wniosku wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG – czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać e-mailem na adres kl@um.poznan.plw nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2023 r. do g. 15.30. W temacie wiadomości należy wpisać: Wniosek o Stypendium Twórcze Miasta Poznania w roku 2023. Należy zachować oryginał przesłanego elektronicznie wniosku i dostarczyć go najpóźniej w momencie podpisywania umowy stypendialnej.

Do wniosku można dołączyć czytelne i uporządkowane portfolio i/lub CV dotyczące dorobku osoby aplikującej o rozmiarze maks. 20 MB, w postaci nieskompresowanej.

Wnioski nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Wnioski spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji stypendialnej.

Informacje pochodzą ze strony: www.poznan.pl

Inne stypendia artystyczne można znaleźć na stronie MojeStypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
ul. 3 Maja 46
61-728 Poznań
tel. 61 878 54 55
kl@um.poznan.pl
www.poznan.pl