Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Organizatorzy zapraszają ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować : w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2014, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2014 i:
- jest zdolny i ambitny
- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska nie mniej niż 90 punktów (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:
- pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
- jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
- jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
- ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z opisem, zasadami i regulaminem programu na www.stypendia-pomostowe.pl

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91, 631 95 58
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl