Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny ŻAK im. Briana Laviolette

organizator:

Nidzicki Fundusz Lokalny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 01.08.2012

Program stypendialny ŻAK im. Briana Laviolette

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Programu Stypendialnego ŻAK „im. Briana Laviolette”
1. Z pomocy Programu Stypendialnego ŻAK „im. Briana Laviolette” w formie stypendiów korzystać mogą studenci studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych ,którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, spełniający poniższe warunki:
a). uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów:
ekonomia, informatyka, matematyka, medycyna, kierunki techniczne, w uzasadnionych przypadkach również kierunki humanistyczne
b). są finalistami olimpiad lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia.
c). wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)
d). znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
e). złożą w terminie do :
– 01 sierpnia 2012 roku wniosek o przyznanie stypendium w siedzibie Funduszu Lokalnego w Nidzicy, przy ul. Żeromskiego 10.

Warunki przyznawania stypendiów
1. Wnioski o przyznanie stypendium kierowane są do Komisji Stypendialnej Programu Stypendialnego ŻAK im. Briana Laviolette w siedzibie Stowarzyszenia w Nidzicy, ul. Żeromskiego 10.
2. Nabór kandydatów do Programu przebiega w II etapach: ocena formalna wniosku (I etap) oraz rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (II etap).
3. Nidzicki Fundusz Lokalny dokona oceny formalnej złożonych wniosków w oparciu o następujące kryteria:
a). wniosek został złożony w terminie, tj. 01 sierpnia 2012
b). wniosek jest złożony komputerowo na formularzu Programu Stypendialnego ŻAK im. Briana Laviolette na rok akademicki 2012/2013 , jest kompletny i posiada wszystkie załączniki

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony www.funduszlokalny.nidzica24.pl

Kontakt

Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Żeromskiego 10
Nidzica


www.funduszlokalny.nidzica24.pl