Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe6
 • artystyczne17
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

organizator:

Fundacja Daj Szansę

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 19.09.2014

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

Program stypendialny „Żaczek” jest to program stypendiów naukowo – socjalnych
realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego i Quo-Vadis
Gavell Family Foundation w ramach Programu „Równe Szanse – lokalne programy
stypendialne”.

Warunki przyznawania stypendium:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci do 19.09.2014 r.
W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o stypendium muszą się znaleźć:
– wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,
– opinia wychowawcy poświadczona przez dyrekcję szkoły*,
– oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami o dochodach
rodziców/opiekunów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku działalności gospodarczej należy
podać również wysokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,
– kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyboru stypendystów w drodze konkursu dokonuje Komisja Stypendialna złożona z co najmniej 5 członków Zarządu w terminie do 6.10.2014r.
Informacje pochodzą ze strony http://daj-szanse.eu/

Kontakt

Fundacja Daj Szansę
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel.41 39-53-014