Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

organizator:

Fundacja Daj Szansę

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 19.09.2014

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

Program stypendialny „Żaczek” jest to program stypendiów naukowo – socjalnych
realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego i Quo-Vadis
Gavell Family Foundation w ramach Programu „Równe Szanse – lokalne programy
stypendialne”.

Warunki przyznawania stypendium:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci do 19.09.2014 r.
W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o stypendium muszą się znaleźć:
– wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,
– opinia wychowawcy poświadczona przez dyrekcję szkoły*,
– oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami o dochodach
rodziców/opiekunów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku działalności gospodarczej należy
podać również wysokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,
– kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyboru stypendystów w drodze konkursu dokonuje Komisja Stypendialna złożona z co najmniej 5 członków Zarządu w terminie do 6.10.2014r.
Informacje pochodzą ze strony http://daj-szanse.eu/

Kontakt

Fundacja Daj Szansę
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel.41 39-53-014