Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

organizator:

Fundacja Daj Szansę

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 19.09.2014

Program stypendialny "Żaczek" – powiat skarżyski

Program stypendialny „Żaczek” jest to program stypendiów naukowo – socjalnych
realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego i Quo-Vadis
Gavell Family Foundation w ramach Programu „Równe Szanse – lokalne programy
stypendialne”.

Warunki przyznawania stypendium:
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci do 19.09.2014 r.
W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o stypendium muszą się znaleźć:
– wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,
– opinia wychowawcy poświadczona przez dyrekcję szkoły*,
– oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami o dochodach
rodziców/opiekunów za ostatnie 3 miesiące, w przypadku działalności gospodarczej należy
podać również wysokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,
– kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata,
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyboru stypendystów w drodze konkursu dokonuje Komisja Stypendialna złożona z co najmniej 5 członków Zarządu w terminie do 6.10.2014r.
Informacje pochodzą ze strony http://daj-szanse.eu/

Kontakt

Fundacja Daj Szansę
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel.41 39-53-014