Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • socjalne10
 • artystyczne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ – II edycja

organizator:

Fundacja Zdrowy Ruch

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2022

Program stypendialny WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ – II edycja

Program stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” powstał, by pomóc młodym, zdolnym biegaczom w rozwoju kariery sportowej.

W ramach II edycji Programu przyznanych będzie minimum 10 stypendiów dla biegaczy w kategoriach wiekowych U16, U18 i U20. Stypendium wynosi od 600 do 1000 zł miesięcznie (w zależności od kategorii wiekowej) i jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Partnerami Programu są: Pro Vento Energia, Bank Pekao S.A oraz Sportfolio Sp. z o.o.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ PROGRAMU?
Program dedykowany jest osobom urodzonym w latach 2004 – 2009(w 2023 roku rywalizującym w kategoriach U16, U18 i U20), które osiągają wysokie wyniki [1] w indywidualnych konkurencjach biegowych [2] we współzawodnictwie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

[1] Za wysokie wyniki sportowe uznaje się miejsca I – X w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.

[2] tj. we wszystkich indywidualnych biegowych konkurencjach lekkoatletycznych, będących w programie mistrzostw kraju, rozgrywanych z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla danej kategorii wiekowej.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 • Wyniki sportowe
 • Prezentacja Kandydata/ki we wniosku o przyznanie Stypendium
 • Wyniki w nauce
 • Sytuacja ekonomiczna Kandydata/ki

CO ZROBIĆ, BY ZDOBYĆ STYPENDIUM?
Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”.
Wypełnij formularz online, będący wnioskiem o przyznanie Stypendium, który jest dostępny poniżej. (dostępny od 2 listopada od 12:00! – początek rekrutacji) Musisz to zrobić do dnia 30 listopada 2022r.
Do wniosku trzeba dołączyć: link do filmu prezentującego kandydata/tkę, zdjęcie lub skan świadectwa szkolnego za rok 2021/2022 oraz oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny. Możesz (lecz nie musisz) dodać też zaświadczenia czy opinie o Kandydacie/tce, które mogą być istotne przy rekrutacji.

CO OTRZYMUJE STYPENDYSTA?

 • WSPARCIE FINANSOWE. Stypendium wynosi 600 – 1000 zł miesięcznie (U16 – 600 zł / miesięcznie; U18 – 800 zł / miesięcznie; U20 – 1000 zł / miesięcznie) i jest przyznawane na okres 10 miesięcy (od 15 stycznia do 15 października 2023 r.). Stypendysta otrzymuje je w miesięcznych ratach i może nimi samodzielnie rozporządzać, jednak zgodnie ze stworzonym wcześniej rocznym planem wydatkowania Stypendium i zgodnie z Regulaminem Programu . Stypendium może być wydawane na szczegółowo określone kategorie kosztów (np. sprzęt sportowy, wyjazdy na zawody, zgrupowania treningowe, konsultacje lekarskie, itd.), które są bezpośrednio związane z rozwojem kariery sportowej Stypendysty. Więcej o tych wytycznych przeczytacie w Regulaminie Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” dostępnym poniżej.
 • WSPARCIE SPRZĘTOWE. Każdy Stypendysta dostanie specjalny pakiet treningowy!
  UDZIAŁ W 1MILI. Każdy Stypendysta będzie miał przywilej udziału w organizowanej przez Fundację imprezie biegowej 1 MILA – mityng lekki i atletyczny
 • WSPARCIE MERYTORYCZNE.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjazdrowyruch.pl

Na naszej stronie znajdziesz też inne stypendia sportowe.

 

Kontakt

Fundacja Zdrowy Ruch
ul. Berezyńska 8 lok. 1
03-904 Warszawa

biuro@fundacjazdrowyruch.pl
www.fundacjazdrowyruch.pl