Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III”

organizator:

Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.10.2020

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III”

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października 2020 roku ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III” na rok szkolny 2020/2021.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

 • w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
 • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższą niż 4,70;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 1 910,00 zł netto).

Do wniosku należy załączyć:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
 • oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium w ramach projektu „Wspieramy najlepszych III” w roku szkolnym 2019/2020;
 • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

 • listownie na adres Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul.Piastowska 14, 45-082 Opole
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • osobiście – do skrzynki podawczej na terenie urzędu

W związku z sytuacją epidemiczną prosi się, aby kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837, adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kuratorium.opole.pl

Codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe oferty stypendiów, nie tylko dla uczniów!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 541 64 10
umwo@opolskie.pl
www.opolskie.pl

Dokumenty

do pobrania