Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne44
 • naukowe89
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – sportowe

organizator:

Urząd Miasta Luboń

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – sportowe

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń

Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Miasta Luboń.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) w dniu złożenia wniosku zamieszkiwali na terenie Miasta Luboń,
2) w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, byli uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
4) zajęli I, II, III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub zostali finalistami zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
5) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.

Wniosek o nagrodę składa: pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły, trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego:

1) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne,
2) opinię dyrektora szkoły,
3) kopię świadectwa szkolnego.

Wnioski należy składać w terminie od 01 lipca 2012 do 15 lipca 2012r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miasta Luboń (www.lubon.pl) i w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony
http://www.lubon.mserwer.pl

Kontakt

Urząd Miasta Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel.61 813 00 11
office@lubon.pl
bip.lubon.pl, www.lubon.pl