Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe93
 • inne15
 • artystyczne33
 • sportowe26
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – naukowe

organizator:

Urząd Miasta Luboń

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – naukowe

Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Miasta Luboń.

Stypendium za osiągnięcia naukowe może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) w dniu złożenia wniosku zamieszkiwali na terenie Miasta Luboń,
2) w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, byli uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
4) zajęli I, II, III miejsce na szczeblu powiatowym albo zostali finalistami lub laureatami etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub turniejów ogólnopolskich,
5) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.


Wniosek o nagrodę składa: pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły, trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego:

1) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne,
2) opinię dyrektora szkoły,
3) kopię świadectwa szkolnego.

Wnioski należy składać w terminie od 01 lipca 2012 do 15 lipca 2012r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miasta Luboń (www.lubon.pl) i w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony
http://www.lubon.mserwer.pl

Kontakt

Urząd Miasta Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel.618130011
office@lubon.pl
bip.lubon.pl, www.lubon.pl