Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Luboń

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2012

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń – artystyczne

Program stypendialny wspierający edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń

Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Miasta Luboń.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) w dniu złożenia wniosku zamieszkiwali na terenie Miasta Luboń,
2) w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek, byli uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
4) zajęli czołowe miejsca w konkursach artystycznych organizowanych przez instytucje kultury, szkoły muzyczne oraz inne podmioty powołane do organizowania takich konkursów,
5) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.

Wniosek o nagrodę składa: pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun, dyrektor szkoły, trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego:

1) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne,
2) opinię dyrektora szkoły,
3) kopię świadectwa szkolnego.

Wnioski należy składać w terminie od 01 lipca 2012 do 15 lipca 2012r.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Miasta Luboń (www.lubon.pl) i w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony
http://www.lubon.mserwer.pl

Kontakt

Urząd Miasta Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
tel.61 81 300 11
office@lubon.pl
bip.lubon.pl, www.lubon.pl