Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny WIDOK na rok 2015/2016

organizator:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 27.07.2015

Program stypendialny WIDOK na rok 2015/2016

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza XV edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2015/2016.
O stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4,0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferowane uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin.
Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2015 roku. Wysokość stypendium w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 100 zł dla gimnazjalistów, 200 zł dla uczniów szkół średnich.
Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie są dostępne na stronach internetowych:
Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą wnioskować uczniowie, ich faktyczni opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.
Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie E wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 27 lipca 2015 roku na adres:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok
koniecznie z dopiskiem na kopercie: Stypendia WIDOK
Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca sierpnia 2015 r. Informacja zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, „Kuriera Porannego” i Serwera Regionalnego, ponadto zostanie opublikowana w „Kurierze Porannym”. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać pod numerem telefonu: 600 802 289
Program Stypendialny Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany we współpracy z:
Fundacją im. Stefana Batorego
„Kurierem Porannym” – patronem medialnym,
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – administratorem programu.
Informacje pochodzą ze strony: www.widok.org.pl

Kontakt

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok
tel. 600 802 289

www.widok.org.pl