Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 02.10.2013

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur

Trwa nabór wniosków w ramach projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkoły gimnazjalnej (do klas II-III) lub ponadgimnazjalnej (wszystkie klasy)na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • pochodzący z rodzin, w których dochód w 2012 r. nie przekroczył 1 078,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 246,00 zł netto na osobę.
 • wytypowani przez dyrektora szkoły – maksymalnie trzech uczniów ze szkoły, a w przypadku zespołu szkół trzech uczniów z każdego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu,
 • utalentowani z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych:
 • średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych minimum 5,00,
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 4,75,
 • dodatkowo punktowani laureaci olimpiad/konkursów/turniejów w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie

Informację pochodzą ze strony: www.stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. 89 521 97 32
l.groblewski@warmia.mazury.pl
www.stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl