Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny "Szansa" dla elbląskich uczniów i studentów

organizator:

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 07.09.2012

Program Stypendialny "Szansa" dla elbląskich uczniów i studentów

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studenci szkół wyższych (uczący się lub studiujący w trybie dziennym w szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych) będący w trudnej sytuacji materialnej, pochodzący z rodzin niewydolnych społecznie, osiągający szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, będący stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Zasady przyznawania stypendiów

 1. W imieniu Fundacji Elbląg wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Fundacji Elbląg.
 2. Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
 • wyniki w nauce – do 45 punktów
 • sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium – do 20 punktów
 • zaangażowanie w działalność ekologiczną (np. czynny udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, ekologii, udział w tematycznych konkursach, olimpiadach itp.) – do 10 punktów
 • do dyspozycji Komisji (za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat itp.) – do 35 punktów.

Stypendia otrzymają osoby, które otrzymają największą ilość punktów. Po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Zarząd Fundacji, jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Darczyńcom Funduszu Stypendialnego przysługuje prawo wskazania stypendysty z listy przyznanych stypendiów.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoły policealne i wyższe mające siedzibę w Elblągu lub na terenie powiatu elbląskiego ziemskiego,
 • Rady Rodziców,
 • Rady Szkół,
 • organizacje pozarządowe,
 • darczyńcy Funduszu Stypendialnego
 • osoby prywatne.

W programie nie mogą uczestniczyć:

 • dzieci pracowników Fundacji Elbląg
 • dzieci członków Komisji Stypendialnej Fundacji Elbląg
 • dzieci członków Rady i Zarządu Fundacji Elbląg.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 7 września 2012 r. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Fundacji Elbląg prawidłowo wypełnionego, zgodnego z regulaminem i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium, drogą pocztową lub osobiście. Formularz wniosku (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) dostępny jest w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu w godz. 8.00-16.00, tel. 55 236 98 88, oraz na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.elblag.pl. Nie będą przyjmowane wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego tj. na 10 miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi:

 • 100 zł dla uczniów gimnazjów,
 • 140 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • 160 zł dla uczniów szkół policealnych,
 • 200 zł dla studentów.

Komisja może przyznać stypendia jednorazowe, okolicznościowe.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.elblag.pl

Kontakt

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Zw. Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
tel. 55 236 98 88
biuro@fundacja.elblag.pl
www.fundacja.elblag.pl