Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny "Szansa" dla elbląskich uczniów i studentów

organizator:

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 07.09.2012

Program Stypendialny "Szansa" dla elbląskich uczniów i studentów

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studenci szkół wyższych (uczący się lub studiujący w trybie dziennym w szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych) będący w trudnej sytuacji materialnej, pochodzący z rodzin niewydolnych społecznie, osiągający szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, będący stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Zasady przyznawania stypendiów

 1. W imieniu Fundacji Elbląg wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Fundacji Elbląg.
 2. Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
 • wyniki w nauce – do 45 punktów
 • sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium – do 20 punktów
 • zaangażowanie w działalność ekologiczną (np. czynny udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, ekologii, udział w tematycznych konkursach, olimpiadach itp.) – do 10 punktów
 • do dyspozycji Komisji (za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat itp.) – do 35 punktów.

Stypendia otrzymają osoby, które otrzymają największą ilość punktów. Po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Zarząd Fundacji, jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Darczyńcom Funduszu Stypendialnego przysługuje prawo wskazania stypendysty z listy przyznanych stypendiów.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoły policealne i wyższe mające siedzibę w Elblągu lub na terenie powiatu elbląskiego ziemskiego,
 • Rady Rodziców,
 • Rady Szkół,
 • organizacje pozarządowe,
 • darczyńcy Funduszu Stypendialnego
 • osoby prywatne.

W programie nie mogą uczestniczyć:

 • dzieci pracowników Fundacji Elbląg
 • dzieci członków Komisji Stypendialnej Fundacji Elbląg
 • dzieci członków Rady i Zarządu Fundacji Elbląg.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 7 września 2012 r. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Fundacji Elbląg prawidłowo wypełnionego, zgodnego z regulaminem i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium, drogą pocztową lub osobiście. Formularz wniosku (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) dostępny jest w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu w godz. 8.00-16.00, tel. 55 236 98 88, oraz na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.elblag.pl. Nie będą przyjmowane wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego tj. na 10 miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi:

 • 100 zł dla uczniów gimnazjów,
 • 140 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • 160 zł dla uczniów szkół policealnych,
 • 200 zł dla studentów.

Komisja może przyznać stypendia jednorazowe, okolicznościowe.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.elblag.pl

Kontakt

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Zw. Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
tel. 55 236 98 88
biuro@fundacja.elblag.pl
www.fundacja.elblag.pl