Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn”

organizator:

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Program stypendialny Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn”

Jedną z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn jest utworzenie Programu Stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszej ale często ubogiej młodzieży regionu Warmii i Mazur. Pozyskane w ten sposób środki są przekazywane w formie miesięcznych przelewów przeznaczonych na rozwijanie pasji i aktywności uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W celu ubiegania się o stypendium należy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny pod tym linkiem.

Do kwestionariusza koniecznie należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia i rekomendację kandydata. Pamiętaj, że o wyborze decyduje komisja kierując się wyłącznie informacjami które dostarczysz, komisja samodzielnie nie poszukuje informacji o kandydacie.

Wnioski należy składać online za pośrednictwem e-mail: olsztyn@rotary.org.pl w formie zeskanowanego wniosku w formacie PDF, lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

Fundusz stypendialny

Wnioski o stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (średnich) i studentów studiów dziennych przyjmowane są od osób stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.

Termin przyjmowania wniosków do 15.09 godz.20.00. Wnioski muszą być kierowane bezpośrednio na adres RC Olsztyn w formie papierowej wraz załącznikami lub w formie skanów na adres mailowy olsztyn@rotary.org.pl

Rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami podpisane przez uprawnione osoby (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego).

Z pomocy funduszu stypendialnego RC Olsztyn w formie stypendiów ubiegać się mogą (absolwenci gimnazjów), młodzież szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia.

Stypendium naukowo-sportowe lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. Pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane wnioski osób ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie szkoły średniej a w indeksie średnią, co najmniej 4,0. Osoby ubiegające się o stypendium powinni być także finalistami olimpiad i konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Warunkiem wsparcia jest też udokumentowana trudna sytuacja materialna.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej należy podeprzeć odpowiednimi dokumentami. Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu i potwierdzona za zgodność z oryginałem. Szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne powinny być udokumentowane kopiami dyplomów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Wysokość przyznanego stypendium uzależnione jest od komisji stypendialnej i może wynosić od 300 do 900zł miesięcznie wypłacanego na rachunek stypendysty przez okres roku szkolnego tzn. 10 miesięcy.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: rotary.olsztyn.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Ogłoszenie przygotowała wolontariuszka Vanessa.

Kontakt

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie
ul. Żołnierska 4
10-557 Olsztyn
tel. 89 535 01 15
olsztyn@rotary.org.pl
www.rotary.olsztyn.pl