Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn”

organizator:

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Program stypendialny Stowarzyszenia „Rotary Club Olsztyn”

Jedną z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia Rotary Club Olsztyn jest utworzenie Programu Stypendialnego przeznaczonego dla najzdolniejszej ale często ubogiej młodzieży regionu Warmii i Mazur. Pozyskane w ten sposób środki są przekazywane w formie miesięcznych przelewów przeznaczonych na rozwijanie pasji i aktywności uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W celu ubiegania się o stypendium należy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny pod tym linkiem.

Do kwestionariusza koniecznie należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia i rekomendację kandydata. Pamiętaj, że o wyborze decyduje komisja kierując się wyłącznie informacjami które dostarczysz, komisja samodzielnie nie poszukuje informacji o kandydacie.

Wnioski należy składać online za pośrednictwem e-mail: olsztyn@rotary.org.pl w formie zeskanowanego wniosku w formacie PDF, lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.

Fundusz stypendialny

Wnioski o stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (średnich) i studentów studiów dziennych przyjmowane są od osób stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego.

Termin przyjmowania wniosków do 15.09 godz.20.00. Wnioski muszą być kierowane bezpośrednio na adres RC Olsztyn w formie papierowej wraz załącznikami lub w formie skanów na adres mailowy olsztyn@rotary.org.pl

Rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami podpisane przez uprawnione osoby (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego).

Z pomocy funduszu stypendialnego RC Olsztyn w formie stypendiów ubiegać się mogą (absolwenci gimnazjów), młodzież szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia.

Stypendium naukowo-sportowe lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. Pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane wnioski osób ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie szkoły średniej a w indeksie średnią, co najmniej 4,0. Osoby ubiegające się o stypendium powinni być także finalistami olimpiad i konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Warunkiem wsparcia jest też udokumentowana trudna sytuacja materialna.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej należy podeprzeć odpowiednimi dokumentami. Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu i potwierdzona za zgodność z oryginałem. Szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne powinny być udokumentowane kopiami dyplomów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Wysokość przyznanego stypendium uzależnione jest od komisji stypendialnej i może wynosić od 300 do 900zł miesięcznie wypłacanego na rachunek stypendysty przez okres roku szkolnego tzn. 10 miesięcy.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: rotary.olsztyn.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Ogłoszenie przygotowała wolontariuszka Vanessa.

Kontakt

Stowarzyszenie „Rotary Club Olsztyn” z siedzibą w Olsztynie
ul. Żołnierska 4
10-557 Olsztyn
tel. 89 535 01 15
olsztyn@rotary.org.pl
www.rotary.olsztyn.pl