Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny "Sprawny Uczeń"

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Program stypendialny "Sprawny Uczeń"

Program Stypendialny „SPRAWNY UCZEŃ”

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia marszałka województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”.

Stypendium w wysokości 1.000,00 zł mogą otrzymać niepełnosprawni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) z terenu województwa dolnośląskiego, pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł na osobę.

Stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie spełniający łącznie następujące warunki formalne:
1. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (na dzień złożenia wniosku);
2. realizują obowiązek szkolny, pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkół policealnych);
3. zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego:
4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wnioski należy składać do 14 września 2012 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pok. nr 208, I piętro) ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

W przypadku przesłania pocztą, kopertę należy opatrzyć opisem: nazwa i adres osoby składającej z dopiskiem 'Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia – Sprawny uczeń'. DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU NA WSKAZANY POWYŻEJ ADRES!

Sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów prowadzi Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych UMWD.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.umwd.pl zakładka NIEPEŁNOSPRAWNI (programy i zadania-dokumenty).

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl i www.prochowice.mserwer.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. 71 770 41 51
umwd@dolnyslask.pl
www.umwd.pl