Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • inne8
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Słonik" dla uczniów z Elbląga i powiatu elbląskiego

organizator:

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 07.09.2012

Program stypendialny "Słonik" dla uczniów z Elbląga i powiatu elbląskiego

Celem Programu jest wspomaganie niepełnosprawnych dzieci i uczniów – mieszkańców Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego – w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.

O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni uczniowie:

 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów
 • szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci szkół wyższych do 28 roku życia (uczący się lub studiujący w szkołach/uczelniach zarówno publicznych, jak i niepublicznych w trybie dziennym) będący w trudnej sytuacji materialnej, będący stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Złożenie wniosku do Programu wyklucza możliwość złożenia wniosku do Programu Stypendialnego „SZANSA” Fundacji Elbląg.

Zasady przyznawania stypendiów

 1. W imieniu Fundacji Elbląg wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK.
 2. Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
 • wyniki w nauce albo pełna opinia pedagoga/psychologa do 35 punktów
 • sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium do 35 punktów
 • do dyspozycji Komisji (np. za szczególne osiągnięcia, wolontariat itp.) do 30 punktów
 • zaangażowanie w działalność ekologiczną (np. czynny udział w akcjach na rzecz ochrony  środowiska, ekologii, udział w tematycznych konkursach, olimpiadach itp.) do 10 punktów

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskują największą ilość punktów. W uzasadnionych przypadkach komisja może dokonać wizji lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a także pozyskać opinię od pracownika socjalnego. Po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Zarząd Fundacji, jest ona ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Darczyńcom Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” przysługuje prawo wskazania stypendysty z listy przyznanych stypendiów.

Zasady organizacyjne

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać – mające siedzibę w Elblągu lub na terenie powiatu ziemskiego elbląskiego:

 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • Rady Rodziców,
 • Rady Szkół,
 • organizacje pozarządowe,
 • darczyńcy Funduszu Stypendialnego
 • osoby zainteresowane.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 7 września 2012 r. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Fundacji Elbląg prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium, drogą pocztową lub osobiście. Formularz wniosku (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) dostępny jest w biurze Fundacji Elbląg przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu w godz. 8.00-16.00, tel. 55 236 98 88, oraz na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.elblag.pl. Nie będą przyjmowane wnioski z niepełną dokumentacją, z dochodem przekraczającym 650 zł netto na członka rodziny oraz dostarczone po terminie. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego 2012/2013 (tj. przez 10 miesięcy).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.elblag.pl

Kontakt

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Zw. Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
tel. 55 236 98 88
biuro@fundacja.elblag.pl
www.fundacja.elblag.pl