Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego 2022

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2022

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego 2022

Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Edukacji i Nauki.
W 2006 r. przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim zostało utworzone Biuro Programu, którego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji stypendystów, monitorowanie przebiegu ich edukacji, a także losów absolwentów.

Stypendystami Programu mogą być obywatele Białorusi nieposiadający obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku naboru lub roku poprzedzającym zostali relegowani z białoruskich uczelni wyższych z przyczyn politycznych, nie mogą z przyczyn politycznych podjąć studiów na Białorusi, a także absolwenci niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na kurs języka polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem).

Kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, złożona z pracowników akademickich oraz ewentualnie pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Komisja sporządza listę rankingową kandydatów do Programu zatwierdzaną przez Koordynatora Programu.

Stypendyści nieznający języka polskiego kierowani będą na kursy języka polskiego przygotowujące do podjęcia studiów wyższych. Po ukończeniu kursów stypendyści będą musieli samodzielnie zrekrutować się na wybraną uczelnię spełniając wszystkie wymogi stawiane cudzoziemcom.

Osoby znające język polski na poziomie co najmniej B2 mogą równocześnie z rekrutacją do Programu uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

Uczestnikami Programu nie mogą być osoby posiadające obywatelstwo lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednego z krajów UE lub EFTA.

Długość studiów będzie zależała od tego, na który rok studiów w Polsce student zostanie przyjęty. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) stypendium nie może objąć więcej niż 5 lat (studia I-go i II-go stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia, których program przewiduje naukę dłuższą niż 5 lat (np. medyczne).

Studenci ubiegają się o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w drodze indywidualnej decyzji rektora uczelni lub są przyjmowani na studia bez odpłatności na mocy decyzji organów uczelni.

Uczestnicy kursu języka polskiego przebywający w Polsce otrzymują 1250,- zł miesięcznie.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne oferty stypendiów znajdziesz w naszej bazie.

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
ul. Oboźna 7, III p., lok. 5 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. 48 519 635 615; 48 519 635 530
bialorus.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl