Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców – X edycja Jubileuszowa

organizator:

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.03.2012

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców – X edycja Jubileuszowa

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców – X edycja Jubileuszowa na rok akad. 2012/2013 dla kandydatów z: Białorusi,  Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uniwersytetach polskich w okresie od września 2012 r. do lipca 2013 r. i realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

Wymagania ogólne:

 • ukończone pełne studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie,
 • wiek do 35 lat,
 • ogólna orientacja w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku,
 • znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu,

W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego.

Dokumenty aplikanta:

 • kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi lub urzędowe poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej,
 • kwestionariusz kandydata,
 • zwięzły list motywacyjny ze wskazaniem wybranego kierunku studiów,
 • projekt pracy badawczej,
 • CV w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią w wersji tradycyjnej, bądź elektronicznej,
 • rekomendacja min. 1 autorytetu naukowego ogólnie z dziedziny specjalizacji kandydata lub z dziedziny, której szczegółowo dotyczy plan pobytu na stypendium,
 • lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych,
 • świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego,
 • ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2012 r.

Miejsce składania aplikacji:
właściwa terytorialnie Ambasada RP.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap: kwalifikacja w oparciu o nadesłane dokumenty – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 1 kwietnia 2012 r,
 • II etap kwalifikacji: przesłuchanie kandydatów w okresie 1 maja – 31 maja (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl.

Kontakt

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 555
studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl