Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci64
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • socjalne10
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Reham Al-Farra Memmorial Journalists Fellowship – stypendia dla dziennikarzy

organizator:

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2012

Program stypendialny Reham Al-Farra Memmorial Journalists Fellowship – stypendia dla dziennikarzy

Departament Informacji Publicznej ONZ zaprasza do udziału w tegorocznej edycji programu stypendialnego Reham Al-Farra Memmorial Journalists Fellowship dziennikarzy z 24 krajów rozwijających się i krajów przechodzących transformację gospodarczą, w tym z Polski. Stypendium przeznaczone jest dla dziennikarzy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w wieku 22 – 35 lat, zatrudnionych w prasie, radiu lub telewizji, którzy zajmują się tematyką międzynarodową i  dobrze znają język angielski.

W ramach stypendium uczestnicy będą przebywać w dniach 4 września – 5 października 2012 r. w siedzibach ONZ w Nowym Jorku (pierwsze cztery tygodnie) i Genewie (ostatni tydzień) celem zapoznania się z działalnością Organizacji, w tym kwestiami, które będą poruszane na nadchodzącej 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego. Dziennikarze wezmą udział w spotkaniach z przedstawicielami Sekretariatu ONZ oraz wyspecjalizowanych agend, funduszy i programów. Odwiedzą najważniejsze organizacje medialne i organizacje pozarządowe zaangażowane w prace ONZ. W czasie wolnym od zajęć dziennikarze będą mieli możliwość przygotowania i  przekazania materiałów do swoich redakcji (na koszt redakcji).

Stypendia sponsoruje Departament Informacji Publicznej ONZ, który pokrywa koszt biletów samolotowych oraz przyznaje dietę na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem, itp.

W przypadku zainteresowania udziałem w programie Reham Al-Farra Memmorial Journalists Fellowship, dziennikarz powinien uzyskać pisemną zgodę swojego pracodawcy na uczestnictwo w stypendium i przekazać ją Ośrodkowi Informacji ONZ w Warszawie najpóźniej do dnia 15 maja 2012 r. wraz z formularzem aplikacyjnym, wypełnioną formą „English Professional Exam” oraz przykładami swojej twórczości związanej z tematyką ONZ. Zgłoszenia uczestnictwa i dokumenty nadesłane po 15 maja b.r. nie będą przyjmowane. Wstępna selekcja kandydatów ubiegających się o stypendium zostanie przeprowadzona przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Ostatnim etapem będzie odbycie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim z przedstawicielem Departamentu Informacji Publicznej ONZ w Nowym Jorku.

Szczegółowe informacje na temat Reham Al-Farra Memmorial Journalists Fellowship Programme (łącznie z formularzem aplikacyjnym i formą „English Professional Exam”) znajdują się na stronie www.un.org/en/media/fellowship/.

Dziennikarzy zainteresowani uzyskaniem stypendium powinni kontaktować się z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, tel: 22 825 57 84, e-mail unic.poland@unic.org

Informacje pochodzą ze strony www.unic.un.org.pl

Kontakt

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
tel. 22 825 57 84
unic.poland@unic.org
www.unic.un.org.pl