Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • artystyczne15
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2011/2012- kategoria sportowa

organizator:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.07.2011

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2011/2012- kategoria sportowa

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.

Program ten skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice i Żórawina).

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • są uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
 • byli uczniami ostatniej klasy gimnazjum.

Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:

 • naukowej – przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,
 • artystycznej – dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,
 • sportowej – za osiągnięcia w dyscyplinach sportowych, potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl.

Wnioski należy składać w terminie od dnia kończącego rok szkolny do 10 lipca 2011 r. w pokojach nr 402 lub 403 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Informacje pochodzą ze strony www.powiatwroclawski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
Wrocław
tel. 71 722 18 41, 71 722 18 42

www.powiatwroclawski.pl