Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny PROMOCJE

organizator:

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2015

Program stypendialny PROMOCJE

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Promocje”, który może być realizowany m.in. dzięki przekazaniu 1% podatku na rzecz Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ubiegłorocznymi stypendystami byli muzycy – Aleksandra Tomaszewska i Dominik Grędziński. Do końca października organizatorzy czekają na wnioski stypendialne.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego „PROMOCJE” na 2015 r.
I. Cel programu:
Celem programu jest:
1. udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
2. promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
II. Odbiorcy programu:
Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających  w Elblągu.
III. Organ decydujący o przyznaniu stypendium:
Stypendia przyznawane są przez Radę ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Rady są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
IV. Kryteria przyznawania stypendium:
O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień  w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.
1. Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.
V. Forma stypendium:
Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.
VI. Zasady organizacyjne:
Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A, 82- 300 Elbląg następujące dokumenty:
1. Podanie/wniosek;
2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału  (po realizacji).
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w przedstawionych  dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu stypendialnego – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
6. Termin składania dokumentów: 31 października 2015
VII. Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych w celach promocyjnych.
VIII. Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Rady ETK.
IX. Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1 %” i środków własnych ETK.
X. Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Rada ETK.
Informacje pochodzą ze strony muzycznyelblag.pl

Kontakt

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Wodna 1 A
82- 300 Elbląg