Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny prezydenta Szczecina

organizator:

Biuro Strategii UM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Program stypendialny prezydenta Szczecina

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego prezydenta Szczecina. To wyróżnienia dla najlepszych studentów i doktorantów.

W tej edycji dokumenty do udziału w konkursie można składać pomiędzy 1 a 10 października br. w Biurze Strategii UM, pl. Armii Krajowej 1 (pokój 411 B – wejście od ul. Odrowąża). Termin mija o godz. 15.00.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów uczących się na preferowanych kierunkach kształcenia oraz doktorantów reprezentujących wybrane dyscypliny naukowe i dziedziny sztuki. Program stypendialny dedykowany jest kandydatom, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.

Kandydaci na stypendystów Prezydenta Miasta Szczecin muszą zadeklarować się, że podejmą pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat od ukończenia studiów.
Ale także muszą spełnić szereg innych warunków wynikających z regulaminu:

Kandydatem na stypendystę może być student, który:

 • jest mieszkańcem Szczecina,
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat,
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
 • zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwsze dwa semestry studiów,
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
 • nie powtarzał semestru,
 • uzyskał za ostatnie dwa semestry, potwierdzoną przez dziekana, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (dotyczy studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów trzeciego i dalszych semestrów studiów II stopnia),
 • ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym (dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia),
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w sposób określony w niniejszym Regulaminie i w przewidzianym terminie.

Kandydatem na stypendystę Prezydenta Miasta Szczecin może być doktorant, który:

 • jest mieszkańcem Szczecina,
 • w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat,
 • ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub ma kartę stałego pobytu w Polsce,
 • ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej,
 • ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym,
 • prowadzi badania oraz przygotowuje rozprawę doktorską w preferowanej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki,
 • deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy doktorskiej,
 • ma osiągnięcia naukowe,
 • dostarczył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi

Do poprzedniej edycji programu stypendialnego złożonych zostało 75 wniosków (26 od studentów i 49 od doktorantów). Wyróżnienia otrzymało 14 osób.

Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Informacje pochodzą ze strony um.szczecin.pl

Kontakt

Biuro Strategii UM
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 800 300 300
boi@um.szczecin.pl
um.szczecin.pl