Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne4
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Pasjopolis

organizator:

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 21.09.2012

Program Stypendialny Pasjopolis

Program Stypendialny PASJOPOLIS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i Poznania

W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS ustanawia się Stypendium:

 • w dziedzinie nauk ścisłych, m.in.: architektura, biologia, chemia, elektronika, telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika, automatyka, fizyka, matematyka, ekonomia itp.;
 • w dziedzinie nauk humanistycznych, m.in.: historia, socjologia, filozofia, język polski, wiedza o społeczeństwie, prawo; zainteresowania artystyczne w takich dziedzinach jak m.in.: literatura, muzyka, malarstwo, film, fotografia, teatr, sztuki wizualne itp.

W ramach Programu Stypendialnego PASJOPOLIS przyznanych zostanie 12 stypendiów: 6 w Toruniu i 6 w Poznaniu.

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca 2012 roku do 21 września 2012 roku.

O stypendia mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym: liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników, szkół artystycznych i zawodowych) na terenie Torunia i Poznania, którzy mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stypendia przyznawane są osobom, które nie korzystają z innych programów stypendialnych, z wyłączeniem przypadków specjalnych związanych z trudną sytuacją rodzinną ucznia.

Uczeń ubiegający się o stypendium wysyła wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres: Fundacja Platon, ul. Słowackiego 23/3, 87 – 100 Toruń z dopiskiem PASJOPOLIS lub wypełniony wniosek w wersji elektronicznej wysyła wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres e-mail koordynatora programu: przemek.wyciechowski@fundacjaplaton.org.

Załączniki to:

 • kserokopia świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę);
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia, umiejętności i zainteresowania i aktywność społeczno – kulturalną  wymienione w punkcie 3 wniosku o przyznanie stypendium;
 • dodatkowo rekomendacje (np. z organizacji pozarządowych) oraz inne dokumenty, które uczeń uzna za stosowne (maksymalnie 5).

Wniosek o przyznanie stypendium, regulamin oraz harmonogram dostępne są na stronie Organizatora.


Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaplaton.org

Kontakt

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3
87-100 Toruń
tel.667 855 204
przemek.wyciechowski@fundacjaplaton.org
www.fundacjaplaton.org