Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Omnibus" 2015-2016

organizator:

Fundacja Omnibus

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.07.2015

Program stypendialny "Omnibus" 2015-2016

Program jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych na terytorium Polski. Program stypendialny Omnibus obejmuje uzdolnione dzieci z rodzin niezamożnych.
Zasady przyznawania stypendium:
 • Stypendia będą przyznane kandydatom z najwyższymi wynikami pośród wszystkich nadesłanych w danej turze wniosków.
 • Przy wyborze Stypendystów brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ciągu roku szkolnego 2014-2015(otrzymane nagrody i wyróżnienia, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i aktywność społeczna) oraz sytuacja finansowa w rodzinie (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).
 • O ilości i wysokości przyznanych stypendiów decyduje pula środków finansowych dostępnych dla danej tury. Wysokość przyznanego stypendium nie może wynosić więcej niż 300 zł. miesięcznie.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą (w pdf lub zeskanowane
w jpg) składa się drogą mailową na adres: info@fundacjaomnibus.pl lub pocztą na adres
Warszawa 28, ul. Obozowa 63/65, Skr.pocztowa 71
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaomnibus.pl

Kontakt

Fundacja Omnibus
ul. Obozowa 63/65, Skr.pocztowa Nr. 71
01-421 Warszawa 28
tel: 781 181 183
info@fundacjaomnibus.pl
www.fundacjaomnibus.pl