Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny "Omnibus" 2015-2016

organizator:

Fundacja Omnibus

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.07.2015

Program stypendialny "Omnibus" 2015-2016

Program jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych na terytorium Polski. Program stypendialny Omnibus obejmuje uzdolnione dzieci z rodzin niezamożnych.
Zasady przyznawania stypendium:
 • Stypendia będą przyznane kandydatom z najwyższymi wynikami pośród wszystkich nadesłanych w danej turze wniosków.
 • Przy wyborze Stypendystów brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ciągu roku szkolnego 2014-2015(otrzymane nagrody i wyróżnienia, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i aktywność społeczna) oraz sytuacja finansowa w rodzinie (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).
 • O ilości i wysokości przyznanych stypendiów decyduje pula środków finansowych dostępnych dla danej tury. Wysokość przyznanego stypendium nie może wynosić więcej niż 300 zł. miesięcznie.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą (w pdf lub zeskanowane
w jpg) składa się drogą mailową na adres: info@fundacjaomnibus.pl lub pocztą na adres
Warszawa 28, ul. Obozowa 63/65, Skr.pocztowa 71
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaomnibus.pl

Kontakt

Fundacja Omnibus
ul. Obozowa 63/65, Skr.pocztowa Nr. 71
01-421 Warszawa 28
tel: 781 181 183
info@fundacjaomnibus.pl
www.fundacjaomnibus.pl