Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Nauka mnie cieszy

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Program stypendialny Nauka mnie cieszy

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny wraz z fundatorem Programu Stypendialnego „Nauka mnie cieszy” – firmą RR Donnelley zaprasza młodzież uczącą się w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Starachowicach do składania wniosków o stypendium na rok szkolny 2012/2013.

Kandydatów do stypendium zgłaszają Nominatorzy (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze Starachowic)

Warunkiem wyboru stypendysty są udokumentowane osiągnięcia i sukcesy kandydata oraz dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 1050,00 zł netto.
Stypendium będzie przyznawane przez okres dziesięciu miesięcy w wysokości 200 zł miesięcznie.

Stypendium można przeznaczyć na opłacenie czesnego w szkole, zakup podręczników i pomocy naukowych, opłacenie dojazdów do szkoły, opłacenie korepetycji czy też kursów językowych.

Nominatorzy mogą składać wnioski wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 r. na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25 – 020 Kielce

Informacje pochodzą ze strony www.funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce


www.funduszlokalny.kielce.pl