Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne35
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Nauka mnie cieszy

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Program stypendialny Nauka mnie cieszy

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny wraz z fundatorem Programu Stypendialnego „Nauka mnie cieszy” – firmą RR Donnelley zaprasza młodzież uczącą się w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Starachowicach do składania wniosków o stypendium na rok szkolny 2012/2013.

Kandydatów do stypendium zgłaszają Nominatorzy (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze Starachowic)

Warunkiem wyboru stypendysty są udokumentowane osiągnięcia i sukcesy kandydata oraz dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 1050,00 zł netto.
Stypendium będzie przyznawane przez okres dziesięciu miesięcy w wysokości 200 zł miesięcznie.

Stypendium można przeznaczyć na opłacenie czesnego w szkole, zakup podręczników i pomocy naukowych, opłacenie dojazdów do szkoły, opłacenie korepetycji czy też kursów językowych.

Nominatorzy mogą składać wnioski wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 r. na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25 – 020 Kielce

Informacje pochodzą ze strony www.funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce


www.funduszlokalny.kielce.pl