Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny MKiDN „Gaude Polonia”

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 16.10.2023

Program Stypendialny MKiDN „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXIII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2024.

O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich reprezentujący następujące dziedziny: film (w tym historia filmu i krytyka filmowa), sztuki wizualne (w tym fotografia i krytyka sztuki), opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo), literatura (w tym przekład), muzyka (w tym historia i krytyka muzyki), teatr (w tym krytyka teatralna) i taniec. Nabór wniosków potrwa do 16 października 2023 r.

Gaude Polonia 2024 – rusza nabór wniosków do XXIII edycji programu stypendialnego MKiDN!
Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Służy wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu. W ramach 22 edycji programu przyznano dotychczas 914 stypendia z czego najwięcej, bo aż 691, dla ludzi kultury z Ukrainy.

Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

W kolejnej XXIII edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r., wysokość stypendium wyniesie 4 500 zł brutto miesięcznie.

Dziedziny:

 • film (w tym historia filmu i krytyka filmowa)literatura (w tym przekład)
 • muzyka (w tym historia i krytyka muzyki)
 • opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo)
 • sztuki wizualne (w tym fotografia i krytyka sztuki)
 • taniec
 • teatr (w tym krytyka teatralna).

Nabór wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 16 października 2023 r.

Warunki udziału w konkursie:

 • obywatelstwo Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia)
 • wykształcenie wyższe
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie
 • projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich, która w terminie do 16 października 2023 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie film, w tym historia filmu i krytyka filmowa; sztuki wizualne, w tym fotografia i krytyka sztuki; opieka nad zabytkami, w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo; literatura, w tym przekład; muzyka, w tym historia i krytyka muzyki; teatr, w tym krytyka teatralna; i taniec) w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada nie później niż 15 grudnia 2023 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2024 można znaleźć w zakładce „Do pobrania” lub klikając tutaj.

Uwaga! W regulaminie programu wprowadzono zmiany.

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Informacje pochodzą ze strony: www.nck.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia artystyczne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 21 00 100

www.nck.pl