Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „Mistrzowski Start”

organizator:

Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie
termin składania wniosków: 18.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 12.08.2016

Program stypendialny „Mistrzowski Start”

„Mistrzowski Start” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 34 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i we wszystkich wydziałach zamiejscowych. Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. W Poznaniu, Katowicach i Sopocie czekają ich także kolejne etapy.

O stypendium „Mistrzowski Start” mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści (zdający polską maturę) oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura – zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami w SWPS.

Zwycięzcy „Mistrzowskiego Startu” otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeżeli jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach, średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Uniwersytet SWPS – Warszawa

W ramach programu Uniwersytet SWPS w Warszawie przygotowała 5 miejsc dla kandydatów na Wydziale Psychologii, 2 miejsca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 2 na Wydziale Prawa. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu” należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym).

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3 – Warszawa).

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Warszawie następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1 – Warszawa),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  zgodę na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 2 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2 – Warszawa).

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Warszawa”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Warszawie
Uniwersytet SWPS

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
22 517 96 11, 22 517 96 35
rekrutacja@swps.edu.pl

Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne
Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Uniwersytet SWPS – Wrocław

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przygotował 3 miejsca dla kandydatów na kierunku psychologia i 1 na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu” należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym).

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3 – Wrocław)

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji we Wrocławiu następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1 – Wrocław),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2 – Wrocław).

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Wrocław”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS

ul. Ostrowskiego 30 b, 53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 72
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne
Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Uniwersytet SWPS – Poznań

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przygotował 3 miejsca na kierunku psychologia i 3 miejsca na kierunku prawo. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu” należy uzyskać minimum 300 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), i wziąć udział w rozmowie z komisją.

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do Regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3 – Poznań)

Jak się zgłosić do programu?

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Poznaniu następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1 – Poznań),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 2 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2 – Poznań).

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Poznań”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Poznaniu
Uniwersytet SWPS

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
61 27 11 222
rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne
Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Rozmowa kwalifikacyjna
Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 10 osób na kierunek psychologia i maksymalnie 10 osób na kierunek prawo, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uniwersytet SWPS – Katowice

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uiwersytetu SWPS w Katowicach przygotował 10 miejsc na kierunkach psychologia, psychokryminalistyka i psychodietetyka. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), uzupełnić wniosek z opisem osiągnięć społecznych, zainteresowań, sytuacji finansowej, motywacji do podjęcia studiów oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 3 do regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3 – Katowice).

Jak się zgłosić do programu?

 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • przygotować uzasadnienie opisujące zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia i motywację do podjęcia nauki na Uniwersytecie SWPS nie dłuższe niż na 1 stronę rozmiaru A4, wraz z dokumentami potwierdzającymi

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Katowicach następujące dokumenty:

 • podanie o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1 – Katowice),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2 – Katowice).

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Katowice”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Katowicach
Uniwersytet SWPS

ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój: 004a
32 750 60 84, 32 721 26 53
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne
Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Rozmowa kwalifikacyjna
Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 30 osób, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja przy przyznawaniu stypendiów kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • dotychczasowymi osiągnięciami na polu społecznym, zainteresowaniami i motywacją do podjęcia studiów w SWPS (waga: 45%),
 • wynikami rozmowy kwalifikacyjnej (waga: 45%),
 • wynikami z egzaminu maturalnego (waga: 5%),
 • sytuacją finansową kandydata (waga: 5%).

Uniwersytet SWPS – Sopot

W ramach programu Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie przygotował 5 miejsc na kierunku psychologia. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), złożyć krótką pracę (np. esej lub prezentację multimedialną) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego” oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.

Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku oraz wykaże się dodatkową aktywnością społeczną lub na rzecz Uczelni.

Wysokość stypendium określa załącznik nr 4 do Regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 4 – Sopot).

Jak się zgłosić do programu?

 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • złożyć pracę (esej lub prezentację multimedialną w wersji drukowanej i elektronicznej) na temat „Facebookowe lubię to, nie lubię tego” wraz deklaracją stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu (Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 2 – Sopot).

oraz dostarczyć w terminie do 18 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji w Sopocie następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 1 – Sopot),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu – Dokumenty do pobrania – Załącznik nr 3 – Sopot).

Dokumenty można przesyłać:

 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Sopot”,
 • lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).

Biuro Rekrutacji w Sopocie
Uniwersytet SWPS

ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
rekrutacja.sopot@swps.edu.pl

Sposób przeliczania wyników z matury na punkty kwalifikacyjne
Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
  = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
  = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych
  = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Rozmowa kwalifikacyjna
Po wstępnej selekcji złożonych podań wytypowanych zostanie maksymalnie 10 osób, które przejdą do drugiego etapu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje pochodzą ze strony www.studia.swps.pl

Kontakt

Uniwersytet SWPS
www.studia.swps.pl

Dokumenty

do pobrania