Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Mistrzowski start – Sopot

organizator:

Biuro Rekrutacji w Sopocie, Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 11.07.2015

Program stypendialny Mistrzowski start – Sopot

„Mistrzowski Start” to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 34 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i we wszystkich wydziałach zamiejscowych. Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury. W Poznaniu, Katowicach i Sopocie czekają ich także kolejne etapy.
O stypendium „Mistrzowski Start” mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści (zdający polską maturę) oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura – zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami w SWPS.
W ramach programu Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie przygotował 5 miejsc na kierunku psychologia. Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu”, należy uzyskać minimum 260 punktów kwalifikacyjnych (przeliczanych z wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym), złożyć krótką pracę (np. esej lub prezentację multimedialną) na temat „Ludzie jak zwierzęta. Zwierzęta jak ludzie” oraz wziąć udział w rozmowie z komisją.
Zwycięzcy „Mistrzowskiego Startu” otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeżeli jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach, średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.
Zwycięzcy Mistrzowskiego Startu otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku.
Stypendium może zostać przedłużone na cały okres nauki, jeśli student będzie miał na wszystkich kolejnych latach średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku oraz wykaże się dodatkową aktywnością społeczną lub na rzecz Uczelni.
Wysokość stypendium określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
Jak się zgłosić do programu:
 • należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny
 • złożyć pracę (esej lub prezentację multimedialną w wersji drukowanej i elektronicznej) na temat „Ludzie jak zwierzęta. Zwierzęta jak ludzie” wraz deklaracją stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
oraz dostarczyć w terminie do 11 lipca 2015 r. do Biura Rekrutacji SWPS w Sopocie nastepujące dokumenty:
 • wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • komplet dokumentów na wybrany kierunek studiów (wykaz dostępny przy opisie konkretnego kierunku),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu).
Dokumentymożna przesyłać:
 • drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start SWPS Sopot”,
lub osobiście (wówczas należy mieć przy sobie dowód tożsamości).
Biuro Rekrutacji w Sopocie
Uniwersytet SWPS
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
Informacje pochodzą ze strony www.studia.swps.pl

Kontakt

Biuro Rekrutacji w Sopocie, Uniwersytet SWPS
ul. Polna 16/20
81-745 Sopot
tel. 58 721 46 00, 58 721 46 95, 782 200 552
rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
www.studia.swps.pl